Distillation Equipment

  • Distillation Equipment

    Distillation Equipment

    Калдык пластик жана дөңгөлөктөрдүн калдыктары чыгарган пиролиз майы кайрадан дистилляцияланат. Негизги техникалык индекс 0 # же -10 # дизель майынын стандартына жетиши мүмкүн жана акыркы ордуна колдонсо болот. Чийки мунайга караганда бааны 230 долларга / тоннага көтөрсө болот.