Burner

  • burner

    жаздыргыч

    Котельный от казаны жөнүндө сөз болуп жатат, котельниктин отуну жана газ казаны эң маанилүү көмөкчү жабдуу болуп саналат, котельный плита негизинен отун күйгүзгүчкө жана газдык плитага жана кош күйүүчү плитага бөлүнөт, анын ичинде отун күйгүзгүчтү жеңил майды күйгүзгүчкө бөлсө болот жана оор күйгүзгүч, жеңил мунай негизинен дизелге, оор мунайга калган бензин, дизель майы, оор мунайдын калган бөлүгүнө кирет; Газ күйгүзгүчтөрү табигый газды, шаардык газды, ЛГП жана биогазды күйгүзгүчтөргө бөлүүгө болот.